Zgrzewarki CD2019-09-17T14:24:08+02:00

Zgrzewarki CD

Zalety rezystancyjnych zgrzewarek punktowych (CD)

Pojemnościowe zgrzewarki punktowe (zgrzewarki punktowe CD) mają wiele zalet w stosunku do innych technologii zgrzewania, m.in:

  • Szybko uwalniają energię przy zgrzewaniu metali przewodzących,
  • Szeroka gama modeli: 200, 400, 600, 1000 i 1100 Ws
  • Minimalne strefy nagrzewania
  • Powtarzalne uwalnianie energii niezależnie od wahań napięcia sieciowego
  • Możliwość bardzo dokładnej regulacji energii

Pojemnościowe zgrzewarki punktowe (CD) są jednym z najbardziej opłacalnych systemów do punktowego zgrzewania oporowego. Bez względu na to, czy produkujesz pakiety bateryjne, czy zgrzewasz mikroskopijne detale, pojemnościowe zgrzewarki punktowe (CD) firmy Sunstone są najbardziej przystępnymi cenowo, precyzyjnymi zgrzewarkami punktowymi na rynku.

Zgrzewanie ogniw, stól głowicy zgrzewającej WH2125A, Sunstone Engineering

Jak działa pojemnościowe zgrzewanie oporowe?

Pojemnościowe zgrzewanie oporowe lub zgrzewanie oporowe CD wykorzystuje kondensatory do magazynowania energii w celu jej szybkiego uwolnienia. Kondensator, podobnie jak akumulator, magazynuje energię, jednak w przeciwieństwie do baterii kondensator ma zdolność do uwalniania energii z dużo większą prędkością.

Zgrzewanie oporowe CD (Capacitive Discharge) wykorzystuje mikroskopijną szczelinę między dwoma częściami do wytworzenia ciepła na określonym obszarze. Na poziomie mikroskopowym każdy metal ma szczyty i doliny (patrz zdjęcie po prawej). Gdy dwa metale zostaną umieszczone na powierzchni, szczyty dotkną innych szczytów. W zależności od siły przyłożonej do tych elementów nastąpi większy lub mniejszy kontakt powierzchniowy. Przepływający przez te szczyty prąd, powoduje gromadzenie się ciepła i ich topnienie.

Powyższe stanowi podstawowe wytłumaczenie, w jaki sposób działa zgrzewanie oporowe.

Istotny jest nacisk!

Nacisk elektrod na element zgrzewany odgrywa ogromną rolę w zgrzewaniu oporowym CD. Jak opisano powyżej, im większy nacisk, tym większy będzie kontakt powierzchniowy. Dlatego im większy będzie nacisk elektrod, tym zimniejsza będzie spoina. Zasada działania jest przeciwna do tego, co wielu mogłoby myśleć. Ponieważ powierzchnia styku jest większa, opór jest niższy, dlatego wytworzy mniej ciepła.

W zgrzewaniu rezystancyjnym CD powtarzalne wyniki są jednym z najważniejszych czynników. Najważniejszym jest aby wiedzieć, że po zakończeniu zgrzewania uzyskamy pożądany rezultat, a nie uszkodzony detal lub zniszczony projekt. W przypadku nieprawidłowego wykonania zgrzewania z wykorzystaniem zgrzewarki z rozładowaniem pojemnościowym może dojść do wybuchów lub iskrzeń. Wynika to z niewystarczającego kontaktu między elementami zgrzewanymi przez co powstaje łuk elektryczny.

Aby uzyskać doskonałe wyniki za pomocą zgrzewania rezystancyjnego z wyładowaniem pojemnościowym, zarówno energia, jak i moc muszą być utrzymywane na stałym poziomie. Dlatego zaleca się stosowanie narzędzi ręcznych z regulacją nacisku lub głowicy zgrzewającej. Zapewnią one spójne i powtarzalne zgrzeiny.

Czym jest zgrzewanie za pomocą podwójnego pulsu?

Czym jest zgrzewarka z podwójnym pulsem i dlaczego jest ważna? System zgrzewania z podwójnym pulsem wykorzystuje dwa impulsy, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki zgrzewania.

Podczas zgrzewania oporowego umieszczenie elektrod we właściwym miejscu oraz dobry kontakt są niezbędne, aby skierować ciepło do pożądanego obszaru. W spoinie oporowej ciepło jest generowane z powodu oporu w szczelinie między detalami, które próbujesz zgrzewasz.

Jeśli elektrody nie są odpowiednio umiejscowione przez co kontakt pomiędzy elektrodami a detalem zgrzewanym nie jest właściwy, może wystąpić połączenie między elektrodami a przedmiotem obrabianym, zamiast w pożądanym miejscu zgrzewania. Stan ten powoduje przywieranie elektrod w zgrzewanych detalach, co prowadzi do nadmiernego zużycia elektrod i w rezultacie wyższych kosztów użytkowania zgrzewarki.

W przypadku systemu podwójnego pulsu, pierwszy jest krótkim impulsem czyszczącym lub wstępnie przytwierdzającym, który jest wyzwalany na chwilę przed drugim (lub impulsem zgrzewającym). Pierwszy impuls eliminuje wszelkie możliwe zanieczyszczenia i problemy z kontaktem elektrody.

System podwójnego impulsu zmniejsza ilość rozprysków, poprawa jakość i spójność spoiny, obniża koszty i pomaga w zgrzewaniu materiałów powlekanych. Pierwszy puls czyszczący można wyłączyć, jeśli chcesz pracować w systemie pojedynczego impulsu.

Roll Spot – tryb zgrzewania ciągłego
Funkcja Roll Spot pozwala użytkownikom na wykonywanie spawów ciągłych przez dłuższy czas. Dopóki spust jest włączony, zgrzewarka będzie wysyłała kolejne spoiny. Elektroda rolkowa pozwala toczyć się po siatce, ekranie lub folii i wykonywać spoiny w ustalonych odstępach czasu. Zgrzewanie punktowe wymaga użycia elektrody rolkowej i rękojeści lub głowicy zgrzewającej. Funkcja zgrzewania ciągłego umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie spoin na siatce, ekranie lub folii. Rozwiązanie te można wykorzystać do wielu zastosowań, w tym filtrów, ekranów, koszy, rur i wielu innych zastosowań do filtracji.

Dostępny osprzęt

Przejdź do góry